1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników sklepu Go Globe w związku z korzystaniem ze Sklepu.

2. Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administratorem danych osobowych jest firma Go Globe Karolina Waligóra, ul. 1 Stycznia 12/40, 32-590 Libiąż, NIP 6282279280, REGON 385470687.

4. Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej www.goglobe.pl są wykorzystywane w niezbędnym zakresie wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji użytkownika oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów i newsletterów.

5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

6. Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy danych takich jak: 

a. imię i nazwisko do zrealizowania Zamówienia i personalizacji newslettera,

b. datę urodzenia do personalizacji newslettera,

c. adres dostawy do dostarczenia przesyłki,

d. adres e-mail w celu przesyłania newslettera oraz kontaktu ze Sprzedającym,

e. numer telefonu komórkowego w celu kontaktu ze Sprzedającym oraz do dostarczenia przesyłki,

f. numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu,

g. dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, obsługi i realizacji Zamówienia, czy otrzymania newslettera.

8. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu:

a. zawarcia Umowy Sprzedaży (w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną, kontaktowania się z Klientem w celu związanym z realizacją umowy) - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

c. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - do czasu cofnięcia zgody, a także do czasu przedawnienia roszczeń,

d. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a. firmy przewozowe, których celem jest dostarczenie przesyłki; przekazywane dane to: imię, nazwisko, adres dostawy, email oraz numer telefonu,

b. podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym, 

c. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu internetowego, podmiot zajmujący się wsparciem IT oraz optymalizacją Sklepu internetowego, podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający usługi marketingowe, osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające działalność Sklepu, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.

11. W każdym momencie Użytkownik może ograniczyć, usunąć lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

12. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez gromadzenie plików cookies.

13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis goglobe.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

16. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że dane są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres  bądź pisemnie na adres administratora.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Pliki Cookies (tak zwane ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

2. Plików cookies używa się w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz tworzenia statystyk, które umożliwiają ulepszenie zawartości stron internetowych dla poszczególnych Użytkowników.

3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie.

5. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuje się korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Inne usługi i wtyczki na stronie Sklepu, które mogą przetwarzać cookies w zależności od aktywności Klienta to Facebook, Instagram oraz Google. Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

6. Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookies.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

INFORMACJE O NEWSLETTERZE

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
 

 

close Koszyk